Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Конференции / IV Есенен форум на директорите в системата на образованието

IV Есенен форум на директорите в системата на образованието

IV Есенен форум на директорите в системата на образованието

Училищното управление – лидерство за промяна

08-09 октомври 2015 г., гр. София, хотел „Рамада София“

За четвърта поредна година РААБЕ България организира професионален форум на директори в системата на образованието. Събитието се утвърди като успешна комуникационна платформа за популяризиране на добри мениджърски практики в управлението на училището и детската градина.

 

Вашите 20 предимства при участие във форума:

По време на форума Вие ще:След форума Вие ще:
1. Станете част от утвърдило се вече, традиционно събитие.

2. Имате възможност да обмените опит и добри практики с Ваши колеги от цялата страна.

3. Се запознаете с най-новите практики в училищното управление.

4. Получите отговор на конкретни въпроси, които Ви интересуват.

5. Участвате в работни сесии, водени от лектори – утвърдени специалисти.

6. Погледнете по нов, различен начин на своите отговорности като директор.

7. Упражните на практика своите лидерски умения и умения за оказване на позитивна подкрепа.

8. Ползвате преференциални цени за продукти и услуги на РААБЕ България.

9. Получите диск и комплект работни материали.

10. Получите сертификат за участието си в Четвърти есенен форум на директорите в системата на образованието.

11. Знаете какви умения са нужни, за да се превърнете от добър ръководител в истински лидер.

12. Ръководите училището си в съответствие с новите практики в училищното управление.

13. Сте подготвени за новите предизвикателства, стоящи пред Вас като директор.

14. Планирате и организирате ефективно дейностите във Вашето учебно заведение.

15. Използвате успешно коучинг инструменти в ежедневната си дейност.

16. Подобрите учебната среда във Вашето училище/ детска градина.

17. Комбинирате и използвате компетентно различните видове власт, за да постигнете управленските си цели.

18. Можете да разпознавате и използвате силните страни на всеки член на Вашия екип.

19. Знаете как да планирате професионалното и  личното си развитие.

20. Придобиете умения да презентирате успешно Вашето учебно заведение пред медиите.

Лектори на форума

Лектор: Улрих Щефенс, Германия

Улрих Щефенс е ръководител на отдел в Hessische Lehrkräfteakademie, провинция Хесен, Германия. Работата му е фокусирана върху развитието и осигуряването на качество в училище и в преподаването, по-специално в развитието на системи за качество на образованието. Участвал е в изготвянето на референтната рамка за качество на образованието и в разработването на инструментите за оценяване на училищата в провинция Хесен. Във връзка с мерките за подобряване на резултатите на учениците в изследването PISA е ръководил програмата за насърчаване на четенето и подобряване на диагностичните умения на учителите.

Лектор: Д-р Вацлав Троян

Ръководител на катедра Център за Училищен мениджмънт към Педагогически факултет на Карловски университет, Прага; ръководител на проект Професионално развитие на ключовите компетентности на управленския персонал в училищата, финансиран от Европейския социален фонд. Член на колегията на деканите на педагогическия факултет на Карловски Университет в Прага, проектен ръководител на факултета и началник на отдел проекти. Съ-гарант на дисциплина Училищен мениджмънт и член на експертната група на Националния институт за продължаващо обучение. Работи съвместно с Министерство на образованието, младежта и спорта върху система за обучение на управленския персонал в Чешката република. От 2011 е член на екип от експерти в международния проект European Policy Network on School Leadership.

Лектор: д-р Михаела Йонеску

Д-р Михаела Йонеску е програмен директор на Международна Асоциация „Стъпка по Стъпка“ – асоциация, която свързва професионалисти и организации, работещи в областта на предучилищното възпитание. Тя е експерт по предучилищно възпитание, доктор на педагогическите науки. През последните 20 години работи като изследовател в областта на образованието, разработва образователни политики, като обучител, ръководител на програми и проекти, насочени към подобряване на предоставянето на качествени предучилищни услуги чрез укрепване и засилване на капацитета на членовете на асоциацията за работа с професионалисти, родители, администратори и политици. През годините е работила като международен консултант по проекти на УНИЦЕФ и Световната банка в страните от Централна и Югоизточна Европа и ОНД.

Лектор: Росен Бъчваров

Росен Бъчваров ръководи комуникационната политика на Националната агенция за приходите повече от 10 години. Лекторът има богат опит в маркетингови проекти в публичния сектор в България и чужбина. Води практически тренинги за работа с медиите и медийните интервюта, публичното говорене и презентационните умения. Сред организациите, които са ползвали услугите му, са общински органи, Прокуратурата, бивши и настоящи министри, ръководители на ведомства, частни корпорации в ритейл сектора. С образование по маркетинг от УНСС и право в СУ „Св. Климент Охридски“, специализации в сферата на корпоративните комуникации в САЩ и Швеция, Росен Бъчваров има задълбочен поглед върху медийния контекст на публичната власт и богат практически опит, включително в управлението на кризисни ситуации.

Лектор: д. ик. н. Янка Такева

д. ик. н. Янка Такева е завършила Педагогическия факултет на Софийския университет в Благоевград. През 2000 година завършва магистърска степен по „Управление на човешките ресурси“ в Пловдивския университет.

От 1990 година е зам.-председател, а от 1994 година е председател на Синдиката на българските учители. През 1994 година става член на изпълнителния комитет на КНСБ. През 1995 година става председател на Националната комисия за работа с жените, младежите, децата и семейството към КНСБ. От 2005 година е преподавател по „Управление на човешките ресурси“, катедра Социална политика в Московски държавен университет. От 2007 година е член на Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето.

Лектор: Надежда Николчева

Надежда Николчева – завършила е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по Позитивна психотерапия и специализация по Мениджмънт в образованието. Oт 17 години е директор на едно от най-големите училища в страната – 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, гр. София. От 2014 г. е председател на най-голямата работодателска организация в системата на средното образование – СРСНПБ.

 

Лектор: д-р Владимир Гърков

Владимир Гърков – работи от 2008 г. в Европейската комисия, главна дирекция “Образование и Култура”, като работата му е насочена към подобряването на базисната грамотност у 15-годишните ученици (четене, математика и научно мислене), чиито постижения се сравняват посредством Програмата за международно оценяване на учениците PISA. Той отговаря за публикуването на доклади, които анализират данните при различните страни и идентифицират практиките, водещи към по-високи образователни резултати.

Лектор: Лорета Колева

Лорета Колева е експерт в областта на средното образование. В професионалното си развитие е заемала различни позиции – възпитател, педагогически съветник, помощник-директор по учебната дейност, директор, което осигурява компетентност на различни нива и дава възможност за задълбочен поглед на системата „отвътре“. От 13 години работи като експерт по организация на средното образование в РИО – Враца, като дейността й е свързана с координация и контрол на управленската дейност на директорите на училища. В пряката си работа, както и като лектор към обучителни организации, работи системно и целенасочено за развитие и усъвършенстване на професионалните компетенции на ръководните екипи на училищата.

Лектор: Даринка Костадинова

Даринка Костадинова – магистър по предучилищна педагогика. Магистър по икономика Експерт с богат професионален опит и разностранни интереси в областта на предучилищното образование: управление на детската градина и организацията на педагогическия процес в детската градина, взаимодействие с родителите, работа в мултикултурна среда, развитие на професионалните компетентности и история на предучилищното образование. Ръководител на различни обучителни форми за директори и учители. Съставител на 4 сборника с добри педагогически практики в детската градина. Автор на повече от 30 публикации в специализирани издания. Носител на първа професионално-квалификационна степен. 

Лектор: Милко Багдасаров

Милко Багдасаров – директор на СОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Кърджали – най-голямото училище в Южна България. Член на УС на Българска Федерация по волейбол ; председател на Националната комисия по плажен волейбол към БФВ и президент на волейболен клуб Арда Кърджали. По време на 42-то Народно събрание е бил заместник-председател на Комисията по образование и член на Комисията по спорт.

 

Лектор: Борислава Лобошка

Борислава Лобошка е Изпълнителен директор на Коучинг асоциация България и консултант личностно и организационно развитие на свободна практика. Има 14 г. опит в сферата на личностното и организационно развитие, от които 11 г. в една от големите международни консултантски компании, където до скоро работи като Мениджър Управленско консултиране в областта Управлението и развитието на човешките ресурси.Завършила е магистърски програми по Трудова и организационна психология и Клинична и консултативна психология от Софийски университет „Климент Охридски”. Г-жа Лобошка е дипломиран, практикуващ житейски и бизнес коуч (Диплома от Noble Manhattan Ltd., акредитирана от Международния институт по коучинг и менторство). 

Лектор: Наталия Благоева

Наталия Благоева е лидер и мениджър с много разнообразен опит. Днес, като консултант на ръководители от различни сфери, бизнес коуч и преподавател, тя подпомага лидери и техните екипи в развитие на лидерския и човешкия им потенциал, за да могат да осъществяват промените, които искат да видят за себе си и в света около себе си. Наталия е Магистър по Бизнес Администрация, сертифициран професионалист в областта на обучения и развитие от Асоциацията за Развитие на Таланти (най-голямата в света асоциация в сферата на обученията и развитието CPLP – ATD), сертифициран специалист по Инструменти за Културна Трансформация (CTT) и сертифициран специалист в областта на обслужването.

Форумът се проведе в хотел „Рамада София“

Хотелът е разположен срещу Централна гара “София“, съвсем близо до центъра на столицата.

Хотел “Рамада София“ е най-големият градски хотел на Балканския полуостров, който е специализиран в областта на конгресния, корпоративния и групов туризъм. Хотелът предлага богато разнообразие от услуги – както за индивидуални гости, така и за групи. Хотелът разполага с 568 двойни и единични стаи с климатик, 14 луксозни апартамента с джакузи, 20 свързани стаи.

 

Събитието се организира с подкрепата на:

 

Партньори на събитието са:

За въпроси и допълнителна информация, свързани с форума,
можете да ни намерите на телефон: 02/974 17 81
или да ни пишете на електронен адрес: academy@raabebg.com