Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ОБУЧИТЕЛИ

ОБУЧИТЕЛИ

Станете част от професионалния екип от обучители на РААБЕ България

  • Вие сте компетентен учител, преподавател, психолог, специалист, който споделя образователните политики за личностно развитие на децата и учениците, за качествено модерно обучение, за усвояване на нови професионални умения и подобрени взаимоотношения в образователните институции.
  • Вие може да споделите Вашия опит в прилагането на иновативни стратегии в преподаването и ученето, в насърчаването на социалното включване, мотивацията и рефлексията върху резултатите на обучението.
  • Вие сте креативни, комуникативни, умеете да презентирате и да подготвяте съвременни образователни ресурси за усвояване на ключови компетентности и учене през целия живот.

Станете наши партньори!

Кандидатствайте за обучител за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, като ни изпратете описание на Вашия професионален опит (CV европейски формат) и опит в провеждане на обучения на педагогически специалисти на e-mail: l.krumova@raabebg.com


Какво Ви предлагаме?

  • Да станете част от професионалния екип обучители на РААБЕ България
  • Възможност за срещи и обмяна на опит с колеги от цялата страна
  • Гъвкава заетост според Вашите предпочитания и свободно време
  • Личностно израстване и участие в периодични обучения на обучители
  • Допълнителни доходи

За повече информация и връзка с нас: e-mail: l.krumova@raabebg.com