Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

кариери на Раабе България

АВТОРИ

автори - страница

Присъединете се към екипа от автори на РААБЕ България Вие сте компетентен директор, заместник-директор, учител, училищен психолог … … или сте експерт, който познава как функционира системата на предучилищното и училищното образование … или сте университетски преподавател в областта на педагогическите науки Вие искате и бихте могли да споделите Вашия

ОБУЧИТЕЛИ

ОБУЧИТЕЛИ

Станете част от професионалния екип от обучители на РААБЕ България Вие сте компетентен учител, преподавател, психолог, специалист, който споделя образователните политики за личностно развитие на децата и учениците, за качествено модерно обучение, за усвояване на нови професионални умения и подобрени взаимоотношения в образователните институции. Вие може да споделите Вашия опит

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Вижте свободните позиции за работа в РААБЕ България. Към настоящия момент нямаме отворени предложения за работа. Оценяваме интереса Ви да се присъедините към нашия екип и Ви насърчаваме да проверявате периодично страницата ни за нови свободни позиции.