Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Софтуер „aSc Седмично разписание“

Безплатно представяне на софтуер за изготвяне на седмични учебни разписания
Присъствалите получават 10% отстъпка от цената и демоверсия

На 23 и 25 април 2024 г. от 10:00 и от 14:00 часа ще бъдат проведени безплатни демонстрации на софтуер „aSc Седмично разписание“, който за българските училища е интегриран с НЕИСПУО. Срещите ще се проведат в платформата zoom. Присъстващите ще могат да се запознаят с многообразието от възможности на световноизвестния