Политика за “бисквитки”

За да направим посещението Ви на нашия уебсайт, https://raabe.bg/, („Уебсайтът“) привлекателно, както и за да позволим пълноценното използване на определени негови функции, ние от „Раабе БългарияЕООД („Раабе“, „ние“, „нас“, „наш“) използваме „бисквитки“ и други инструменти, предназначени да настройват и взаимодействат с „бисквитките“ на този Уебсайт (по-нататък наричани заедно „бисквитки“).

Поверителността на Вашите лични данни, в това число тяхната законосъобразна обработка, са основен наш приоритет, поради което с тази политика („Политиката“) имаме за цел да Ви информираме надлежно относно същността на „бисквитките“ и как чрез тях биват обработвани лични данни за Вас.

Молим да се запознаете изрично с Политиката, както и редовно да следите за нейни актуализации, когато посещавате нашия Уебсайт. По този начин ще бъдете постоянни информирани за всички актуални условия на обработката на Вашите лични данни. Обръщаме също изрично внимание, че Вашата надлежна информираност е задължително изискване за законосъобразната обработка на личните Ви данни.

От тази Политика ще научите по-конкретно за:

  1. Обща информация за „бисквитките“ на Уебсайта.
  2. Кой е администраторът на Вашите лични данни, обработвани чрез „бисквитки“?
  3. Какви технологии за уебанализ и реклама се използват на Уебсайта?
  4. Какви видове „бисквитки“ се използват на нашия Уебсайт?

 

I. Обща информация за „бисквитките“ на Уебсайта

„Биcквиткитe“ ca фaйлoвe c инфopмaция, включвaщи тeкcтoвo cъдъpжaниe, и ce cъxpaнявaт на уеббраузъра Ви c цeл пoдoбpявaнe paбoтaтa c нашия Уебсайт. Teзи фaйлoвe пoзвoлявaт да разпознаем браузъра Ви при следващо посещение с цел адаптиране на нашия Уебсайт cпpямo Вашите предпочитания и оптимизиране на работата Ви с него. „Бисквитките“ ce oщe използват зa проследяване на Вашето потребителско поведение, т.е. за това как взаимодействате с Уебсайта. Въз основа на тази информация, събрана чрез „бисквитките“, се изготвят статистически анализи, които ни помагат зa пoдoбpявaнeтo на структурата и съдържанието на Уебсайта.

Чрез „бисквитките“ и другите инструменти, използвани на нашия Уебсайт – уебпиксели за проследяване, ние извършваме също така и рекламна дейност. Маркетинговите „бисквитки“ и уебпикселите ни позволяват да проследим Вашето взаимодействие с Уебсайта за рекламни цели. Използваните от нас уебпиксели и маркетингови „бисквитки“ служат предимно за да Ви бъдат показвани във Facebook и други платформи реклами, свързани с продуктите на Раабе. Благодарение на тези инструменти ние можем също така и да измерим ефективността на тези реклами, като проследим конверсиите към Уебсайта и чрез тях оптимизираме нашите рекламни кампании.

Следва да знаете, че определени „бисквитки“ обработват информация за Вас, която е от естество да Ви идентифицира като физическо лице. Тази информация представлява лични данни за Вас, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент за защита на личните данни или „ОРЗД“).

Личните данни, които се събират, съответно обработват чрез „бисквитки“, са например Вашият IP адрес, информация относно уеббраузъра, който използвате, когато сърфирате из Уебсайта, Вашето потребителско поведение на него, както и специалните онлайн идентификаторите, които се създават за Вас чрез „бисквитките“, поставени на уеббраузъра Ви.

Горното обстоятелство изисква използването на „бисквитки“ и други технологии на Уебсайта, да се извършва изцяло в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни.

Това включва задължението данните Ви да се събират само за изрично определени цели, при наличието на валидно правно основание по смисъла на ОРЗД.

Обработката на лични данни чрез „бисквитки“, се осъществява единствено въз основа на Вашето изрично и информирано съгласие по смисъла на чл. 6, параграф 1-ви, б. „а“ от ОРЗД.

По изключение приложимото законодателство ни позволява, ако „бисквитките“ са строго необходими за правилното и безопасно функциониране на Уебсайта, последните да бъдат поставени на Вашето крайно устройство и без предварителното Ви съгласие. В тези случаи ние имаме легитимен интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1-ви, б. „е“ от ОРЗД да използваме строго необходими „бисквитки“. За всички останали „бисквитки“ – аналитични, за проследяване и маркетингови, ние изискваме предварително Вашето изрично съгласие.

Такова съгласие може да предоставите, съответно да оттеглите винаги, когато посещавате нашия Уебсайт. На практика това става, като натиснете съответния бутон „Приемане“ или „Отказ“ на „бисквитките“, наличен на банера за Управление на съгласието. Този банер можете да активирате по всяко време, докато сърфирате из Уебсайта. Оттеглянето на Вашето съгласие за „бисквитки“ е също толкова лесно, колкото и неговото предоставяне.

Алтернативно, можете да настроите Вашия уеббраузър така, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да решите индивидуално или като цяло да изключите всички „бисквитки“. За целта можете да изберете някой от линковете долу съобразно ползвания от Вас уеббраузър, като проследите докрай дадените инструкции:

Обърнете внимание, че изключването на всички „бисквитки“ чрез Вашия браузър е от естество да ограничи част от функционалността и/или изобщо да преустанови достъпа Ви до нашия Уебсайт.

 

II. Кой е администраторът на Вашите лични данни, обработвани чрез „бисквитки“?

Администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД за използваните на този Уебсайт „бисквитки“ е „Раабе БългарияЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121250175, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 147, ет. 6, представлявано от управителя Надежда Христова Цветкова.

В случай че имате въпрос или желаете да упражните някое от Вашите права като субект на лични данни, можете да се свържете с нас на имейл адрес: info@raabebg.com или на телефон: 02 974 17 79.

Повече информация относно Вашите права съгласно ОРЗД, съответно начините, по които можете да ги упражните, можете да намерите в нашата Политика за поверителност.

Отделно, в случай че прецените, че Ваши права са били нарушени при обработка на лични данни, предмет на тази политика за „бисквитки“, можете да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, с адрес в гр. София, п.к. 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, телефони за контакт: 02/91-53-519, 02/91-53-555.

Използваните на този Уебсайт „бисквитки“ и други технологии са предоставени изрично от трети лица – доставчици на информационни услуги.

С поставянето на тези „бисквитки“ върху Вашия уеббраузър събраната за Вас информация, съдържаща се в „бисквитките“, автоматично се предава и споделя на нашите партньори. Впоследствие събраната информация (за Вашето потребителско поведение на Уебсайта) ни се предоставя от тях под формата на анонимизирана статистика.

Това предаване на лични данни и последващата обработка от третите лица им отрежда качеството „обработващи лични данни“ по смисъла на ОРЗД. Доставчиците на тези услуги обработват Вашите данни само съобразно нашите указания, а не и за собствени цели. Същевременно, те предприемат всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурят поверителността и сигурността на Вашите лични данни.

 

III. Какви технологии за уебанализ и реклама се използват на Уебсайта?

По-долу можете да намерите информация за доставчиците на ползваните от нас инструменти, съответно как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни от тях.

  • Google Analytics

Нашият Уебсайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия Уебсайт.

Сайтът/сайтовете на Google събира/т най-напред техническа информация, касаеща използваните браузъри, както и потребителски IP адрес и час на дадена заявка към определения уебсайт. Тази информация се използва за техническо усъвършенстване на услугата въз основа на техническите данни, или за прецизиране на целевите групи и техните навици на четене въз основа на местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или на времената за достъп. Към статистическите проучвания спада също констатацията дали сайтът/сайтовете са били отворени, кога са бил отворени и на кои линкове е било кликнато. Тази информация не служи за следене на потребителите, а за разпознаване на навиците им за четене с цел адаптиране на съдържание към тях или изпращане на различно съдържание в съответствие с интересите им. В този смисъл, чрез „бисквитките“ на Google Analytics се създава за Вас потребителски профил на база автоматизирани решения (профилиране по смисъла на ОРЗД).

Google Analytics ни се предоставя от Google Ireland Limited, с адрес: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“), в рамките на услугата Google Analytics.

Условие за използването на тези „бисквитки“ е Вашето предварително и изрично съгласие, което Вие може да предоставите или оттеглите по всяко време чрез банера за Управление на съгласието на нашия Уебсайт.

Отделно, можете да възразите срещу обработването на данните Ви за целите на уебанализа, като изтеглите и инсталирате следна приставка на Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  • Google Ads

Този Уебсайт използва още и Google Ads, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване, предоставена от Google.

С тази услуга рекламната дейност на Раабе се свързва с рекламната мрежа на Google посредством „бисквитки“, като ни позволява да създаваме и показваме наши реклами, съобразно Вашите предпочитания интереси, в различните платформи на Google.

Използваме също така и Google Tag Manager, позволяващ ни да конфигурираме пълноценно използваните „тагове“ на нашия Уебсайт.

Следва да имате предвид, че когато бъдат поставени „бисквитките“ на Google на Вашето крайно устройство, Вашите лични данни се предават на трети страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, в посока САЩ. Този трансфер на лични данни изисква прилагането на правен инструмент за законосъобразност. Такъв правен инструмент представлява, считано от 10.07.2023 г., приетата от Европейската комисия Рамка за защита на личните данни между САЩ и ЕС, съгласно която САЩ осигурява адекватно ниво на безопасност и защита за личните данни на европейските граждани. Google е сертифицирано дружество по новата правна рамка и в този смисъл допълнителни инструменти, обезпечаващи трансфера на данните към САЩ, не са необходими.

Вие можете да откажете поставянето на „бисквитките“ за уебанализ и реклама чрез банера за Управление на съгласието или като настроите изрично Вашия уеббразуър. В тези случаи Вашите лични данни няма да бъдат обработвани, включително за целите на профилиране, и предавани на трети лица.

Повече информация за това как Google съхранява Вашите лични данни можете да намерите на следния линк: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

  • Meta Pixels

Нашия Уебсайт използва „пиксели“, представляващи програмен код, служещ за целите на онлайн реклама. Тези „пиксели“ са предоставени от Meta Platforms Ireland Limited, с адрес 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Meta“).

Услугата на Meta ни позволява по-конкретно да проследяваме Вашето поведение на нашия Уебсайт (включително извършени онлайн покупки) с цел профилиране и показване на динамични, персонализирани съобразно Вашите предпочитания реклами в платформите на Meta.

Чрез Meta Pixels се обработват за Вас лични данни само и единствено въз основа на Вашето изрично съгласие, което можете да предоставите, съответно да откажете или оттеглите по всяко време, като ползвате банера за Управление на съгласието на нашия Уебсайт.

При използването на Meta Pixels също се извършва пренос на Ваши лични данни в посока САЩ. Този трансфер обаче е законосъобразен, доколкото съгласно Рамката за защита на личните данни между САЩ и ЕС САЩ осигурява адекватно ниво на безопасност и защита за личните данни на европейските граждани. Meta също така е сертифицирано дружество по тази нова правна рамка.

Повече информация относно поверителността на Вашите лични данни, обработвани от Meta, можете да намерите на следния линк: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies

  • WooCommerce

За да осигурим функционалността на нашия онлайн магазин, ние използваме приставка на WooCommerce. WooCommerce поставя определени сесийни „бисквитки“ на Уебсайта, които се изтриват в момента, в който затворите Вашия уеббраузър. Такива например са „бисквитките“, които служат за съхраняване на продуктите, запазени във Вашата потребителска количка.

Лични данни, събрани през „бисквитки“ на WooCommerce не се изпращат на трети страни.

 

IV. Какви видове „бисквитки“ се използват на нашия Уебсайт?

По-долу, в табличен вид, можете да видите какви видове „бисквитки“ се използват на нашия Уебсайт, за какви цели, включително колко дълго се пазят на Вашето крайно устройство.

 

ИмеЦел/иДоставчик на услугаВидВреметраене
1. fca_pc_woo_add_to_cartФункционална – съхранява информация относно елементите, поставени в количката за пазаруванеWooCommerceHTTP „бисквитка“За времето на сесията
2. woocommerce_cart_hashФункционална – съхранява информация относно елементите, поставени в количката за пазаруванеWooCommerceHTTP „бисквитка“За времето на сесията
3. woocommerce_items_in_cartФункционална- за съхраняване на елементи в количката за пазаруванеWooCommerceHTTP „бисквитка“За времето на сесията
4. woocommerce_recently_viewedФункционална- съхранява информация за извършените действия в УебсайтаWooCommerceHTTP „бисквитка“За времето на сесията
5. g.gifАналитична –

отчита статистическа информация относно потребителското поведение на Уебсайта

WordPressPixel TrackerЗа времето на сесията
6. wp_woocommerce_session_70d8ff7155328217ff405ebc6b3b9a6fФункционална-  създава уникален код за всеки потребител на УебсайтаWooCommerceHTTP „бисквитка“2 (два) дни
7. _fbpМаркетингова

– използва се за представяне на персонализирани реклами

MetaHTTP „бисквитка“90 (деветдесет) дни
8. cmplz_functionalФункционална- съхранява информация относно предпочитания за съгласие за „бисквитки“ComplianzHTTP „бисквитка“12 (дванадесет) месеца
9. cmplz_banner-statusФункционална-

съхранява информация дали банерът за „бисквитки“ е бил отхвърлен

ComplianzHTTP „бисквитка“12 (дванадесет) месеца
10. pixelcat_idАналитична – съхранява информация относно броя извършени конверсииFatcat AppsPixel Tracker12 (дванадесет) месеца
11. Cmplz_preferencesФункционална- съхранява информация за предпочитанията за съгласиеComplianzHTTP

„бисквитка“

12 (дванадесет)

месеца

12. cmplz_marketingФункционална-  съхранява информация относно предпочитания за съгласие за „бисквитки“ComplianzHTTP

„бисквитка“

12 (дванадесет) месеца
13. cmplz_consented_servicesФункционална-   съхранява информация относно предпочитания за съгласие за „бисквитки“ComplianzHTTP

„бисквитка“

12

(дванадесет)

месеца

14. cmplz_statisticsФункционална-  съхранява информация относно предпочитания за съгласие за „бисквитки“ComplianzHTTP

„бисквитка“

12

(дванадесет)

месеца

15. cmplz_policy_idФункционална – за съхраняване на приетия идентификатор на политиката за бисквитките.ComplianzHTTP

„бисквитка“

12

(дванадесет)

месеца

16. _ga_331806279Аналитична – съхранява информация относно посещенията на Уебсайта от страна на потребителяGoogleHTTP

„бисквитка“

13 (тринадесет) месеца
17. _gaАналитична – съхранява информация относно броя посещения  от страна на потребителяGoogleHTTP

„бисквитка“

13 (тринадесет) месеца

 

Тази Политика е приета и актуализирана на 28.09.2023 г.