Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Софтуер ще подкрепя дейностите по водене на книгите за заповедите на директора

Софтуер ще подкрепя дейностите по водене на книгите за заповедите на директора, за контролната дейност и за решенията на педагогическия съвет
РААБЕ България и АдминСофт Плюс с ново софтуерно решение за образователните институции за 2023/2024 учебна година

Софтуер ще подкрепя дейностите по водене на книгите за заповедите на директора, за контролната дейност и за решенията на педагогическия съвет

Новият модул „Книги за дейността“, разработен от РААБЕ България и АдминСофт Плюс, е факт и дава възможност на детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и центровете за подкрепа за личностно развитие през 2023/2024 учебна година да водят в електронна среда книгите за: регистриране заповедите на директора; контролната дейност