Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Проект: и в детските градини децата да отсъстват до 15 дни по семейни причини

Проект: и в детските градини децата да отсъстват до 15 дни по семейни причини

В проект за изменение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, публикуван за обществено обсъждане на страницата на МОН, се предлага отсъствие до 15 дни по семейни причини и за децата, записани за задължително предучилищно образование. Увеличението от 10 на 15 дни предвижда родителите да ги използват