Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

обучения с ваучери

НОВО: Безплатни обучения за надграждане на дигиталните компетентности с РААБЕ България
Курсовете с ваучери са финансирани по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г.

безплатни обучения с ваучери

Стартира провеждането на безплатни обучения за заети лица за базово и средно ниво на цифрова компетентност в съответствие с Европейската рамка – нива 1-2 и 3-4 от DigComp 2.1. Курсовете се финансират по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда