Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Ново издание в помощ на логопедите в образователната система

Ново издание в помощ на логопедите в образователната система
В книгата ще намерите идеи за диагностика, превенция, консултиране и терапия на децата и учениците

Статия за наръчник на логопеда в образователната система

Излезе от печат първото издание на РААБЕ България, насочено изцяло към практиката на логопедите в образователните институции: „Наръчник на логопеда в образователната система“. Целта на изданието е да анализира и представи ролята, мястото и функциите на логопеда като уникален по рода си специалист в системата на образованието.   Наръчникът си