Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Как да използваме положителната мотивация в ежедневната работа с деца в детската градина?

Как да използваме положителната мотивация в ежедневната работа с деца в детската градина?

Как да използваме положителната мотивация в ежедневната работа с деца в детската градина?

Най-добрата стратегия за оформяне и подпомагане развитието на детското поведение е позитивната мотивация или използването на позитивни последствия за поведения, които са подходящи и желателни. Принципът, на който се основава тази стратегия, е: Ако детето преживява положителни чувства като резултат от дадено свое поведение, е по-вероятно то да повтори същото