Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За учители / След броени дни стартират безплатните обучения за учители за работа с Дигиталната раница

След броени дни стартират безплатните обучения за учители за работа с Дигиталната раница
Вземете своя 3 в 1 иновативен обучителен пакет от РААБЕ!

Скоро стартират безплатните обучения за учители за работа с Дигиталната раница

До броени дни ще стартира записването за безплатни обучения на учители за работа с Дигиталната раница по проект „Образование за утрешния ден“.

Ние от РААБЕ подготвихме специално за Вас ЦЯЛОСТЕН ИНОВАТИВЕН ОБУЧИТЕЛЕН ПАКЕТ в обученията по проекта:

 • двудневно синхронно обучение от разстояние в електронна среда (УЕБИНАР) с 2 квалификационни кредита
 • 12-месечен достъп до 100% асинхронно обучение на тема: „Успешна работа с Дигиталната раница“ в https://raabeonline.com/с видео уроци и обучителни материали за работа с Дигиталната раница
 • практическо издание „Дигитално обучение“ за всеки участник в обучение

Основен фокус на обученията за работа с Дигиталната раница:

 • работа и използване на различните функционалности на платформата
 • работа с дигиталните образователни ресурси, включени в платформата
 • прилагане на иновативни подходи в преподаването чрез средствата на платформата

9 програми на РААБЕ България са одобрени от МОН за провеждане на обучения по проект Образование за утрешния ден, всяка от които завършва с присъждане на 2 квалификационни кредита:

 1. Иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ ресурси и дигитални образователни платформи
 2. Създаване и използване на дигитални учебни ресурси
 3. Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание
 4. Ефективно използване на свободни образователни ресурси и дигитално учебно съдържание в обучението
 5. Дигитални ресурси за обратна връзка и оценка
 6. Дигитални ресурси за оценяване постиженията на учениците
 7. Използване на облачни технологии в образователния процес
 8. Методически насоки за обучение в дигитална среда
 9. Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност

Заявка за участие в обученията ще се осъществява с регистрация в https://oud.mon.bg/

Научете повече за възможностите за безплатно обучение за работа с Дигиталната раница ТУК: https://shorturl.at/gpyN8