Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За учители / Как да поддържате продуктивността на учениците с приближаването на лятото?

Как да поддържате продуктивността на учениците с приближаването на лятото?

Навлизането във финалните месеци от учебната година е предизвикателство както за учителите, така и за учениците. Поддържането на продуктивността преди старта на лятото, независимо дали е физическа или психическа,  е трудна задача. Не можем да очакваме, че учениците ще осъзнаят какво трябва да направят, за да се върнат към продуктивната си нагласа. Ето защо Ви предлагаме няколко стратегии, с които да ги мотивирате да продължат да дават най-доброто от себе си и да са фокусирани.

Ключова отправна точка за ангажиране на учениците през втората половина на учебната година е да се съсредоточим върху това да бъдем наблюдателни. Започнете с разговор с учениците. Вместо да наблюдавате, за да отправяте критики, насърчавайте ги просто да насочат вниманието си към важните неща, които се случват в настоящия момент. В случая с приближаване на летния сезон задачата може да се реализира чрез обсъждане на поставените учебни цели, планиране и изграждане на менталната нагласа за успех у всеки ученик за предстоящите тестове и изпити.

Представяме Ви няколко стратегии, с които ще подпомогнете учениците Ви да станат по-наблюдателни и продуктивни в края на годината:

  • Планирайте 30-секундни сесии и за продуктивност

Тези бързи срещи може да се провеждат в понеделник преди началото на учебния час, в средата на учебния час или след него. Поддържайте ги кратки и ясни, като задавате три въпроса:

  • Как може да бъдете по-продуктивни тази седмица?
  • Как изглежда продуктивността за Вас тази седмица?
  • Коя е най-важната задача, върху която трябва да се съсредоточите тази седмица?

Въпросите ще позволят на учениците да изградят нагласа за продуктивност и да се съсредоточат за важните ангажименти през седмицата.

  • Използвайте стратегията Писмо до себе си в бъдещето

При това упражнение учениците пишат писмо до себе си за целите, които искат да постигнат. В него може да бъдат добавени и кои цели искат да променят или елиминират. След един месец децата трябва отново да прочетат това писмо и да разсъждават върху написаното от самите тях. Може ежемесечно да го актуализират и да се връщат към него. Тази стратегия е въздействаща, тъй като позволява на учениците да наблюдават и оценяват своя прогрес.

  • Накарайте учениците да пишат бележки, насочени към себе си

При тази стратегия трябва да поставите на учениците задачата да напишат три бележки, които да използват за напомняне на важни неща към себе си преди следващия учебен час.

Бележките не е необходимо да се ограничават до задачите, които трябва да изпълнят или довършат. Вместо това, децата може да допълнят със съвети, които им помагат да учат, или мотивационни цитати, интересни факти от дневния урок и т.н.

Идеята на упражнението е учениците да се връщат към стратегията всеки ден, за да размишляват и да се движат към успешно завършване на учебната година.

  • Включете приятни и забавни стимули в процеса на учене

Един от начините да улесните преследването на дадена цел или изпълнението на задача е да ги съчетаете с нещо приятно. Например, когато установите, че учениците се затрудняват да завършат даден проект, предложете да съчетаят работата си със слушане на музика или разрешете няколко минути екранно време след приключване на задачата.

 

Източник: www.edutopia.org