Изкуственият интелект (AI) в училището и в класната стая

65,00 лв.

Обучението е предназначено за: учители, преподаващи в прогимназиален и гимназиален етап по общообразователни и профилирани учебни предмети


Поръчай
Дата на провеждане: 05.07.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 01.07.2024
Форма на провеждане: Уебинар
потвърден
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Същност, предназначение и използване на ИИ.
Как ИИ (AI) трансформира обучението и преподаването?
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Ресурси, инструменти и технологии в ИИ.
Защо учителите, респективно образованието, днес се нуждаят от ИИ (AI)?
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Успешни стратегии и практики за интегриране на ИИ (AI) в учебния процес. Етично-правни норми.
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Използване на ИИ за анализ на данни и оценка.
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

В съвременното динамично развитие на интелигентните технологии е от ключово значение за педагогическите специалисти да бъдат осведомени за новостите и съпътстващите ги предизвикателства в областта на Изкуствения интелект (ИИ/AI). Той има потенциала да трансформира начина, по който учим и преподаваме. Използва се в различни образователни среди, за да помага както на учителите, така и на учениците.

Програмата е предназначена за педагогически специалисти, като ги насочва в структурирането и разработването на иновативни методи, подходи и програми за обучение. Представя практико-приложни знания, умения, компетентности и правно-етичните норми в областта на използването на ИИ.

В хода на обучението се разглеждат както популярни потребителски технологии като генеративен ИИ, така и по-задълбочени методи за използване на интелигентни решения в различни учебни дисциплини. Затова тя е подходяща за широк кръг педагогически специалисти – учители, преподаващи общообразователни учебни предмети в различни етапи на образованието, в профилирани и професионални гимназии с насоченост информатика и математика. Обучаемите получават насоки за ръководене на ученически проекти, за персонализиране на обучението и за подобряване на ефикасността на преподаването.

Защо да посетите това обучение:

  • Ще придобиете нови знания за същността, предназначението и възможностите за внедряване на ИИ в учебните програми и в обучителния процес като цяло;
  • Ще се запознаете с различни достъпни начини, по които ИИ може да се използва за оптимизиране и персонализиране на обучението, за подобряване на мотивацията и успеваемостта на учениците;
  • Ще придобиете умения за прогнозиране и анализ на процеса на обучение чрез прилагане на ИИ, за да се идентифицират областите, в които учениците се нуждаят от допълнителна подкрепа;
  • Ще подобрите дигиталните си компетентности и умения за прилагане на иновации в учебния процес, за създаване на тестове с автоматично генерирани въпроси, за по-бързо и точно анализиране на данни, за ефективно планиране и обективно оценяване на резултатите от учебния процес.

Автор

  • Ирина Мишкова

    Инж. Ирина Мишкова е магистър-инженер Комуникационна техника и технологии. Научните ѝ интереси са в областта на приложението на дигиталните технологии в учебния процес, игрово-базирано обучение и STEM образование, мениджмънт на класа.

    View all posts

Филтър