От бърнаут към продуктивност: Тренинг за преодоляване на синдрома на професионалното прегаряне

65,00 лв.

Обучението е предназначено за: Психолози. Рехабилитатори на слуха и говора. Възпитатели. Директори. Треньори по вид спорт. Заместник-директори. Учители. Логопеди. Хореографи. Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”. Педагогически съветници. Други


Поръчай
Дата на провеждане: 15.06.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 11.06.2024
Форма на провеждане: Уебинар
-
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Професионален стрес. Актуалност и теоретична рамка.
Определение за стрес.
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Симптоми и характеристики на бърнаут синдрома. Стадии на професионален стрес, източници и модели на проявление на синдрома бърнаут в образователните институции.
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Екипни и индивидуални копинг-стратегии за овладяване и контрол на професионалния стрес. Специфични организационни аспекти за превенция на бърнаут синдрома.
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Трениране на умения за антистрес на организационно и персонално равнище.
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Познаването на психологията и психофизиологията на синдрома на професионалното прегаряне (burnout) и придобиването на умения за ефективното справяне с него са крайно необходими за пълноценното функциониране на педагогическите специалисти не само по отношение пряката им работа с децата и учениците и необходимостта от осигуряване на позитивна образователна среда, но и по отношение поддържането на професионални взаимоотношения с колегите и ефективната комуникация с родителите.

Организирано в изцяло тренингов формат, обучението дава възможност педагогическите специалисти да:

 • повишат знанията и уменията си за идентифициране на факторите и първопричините на бърнаут синдрома;
 • тренират антистрес умения и умения за  овладяване и контрол на професионалния стрес;
 • изграждат ефективни стратегии за създаване на здравословен баланс между личен и професионален живот и справяне със синдрома на професионалното прегаряне;
 • усвоят разнообразни техники за ефективно управление на стрес факторите, свързани с пряката работа на учителя, както и техники за повишаване на мотивацията за личностно саморазвитие и усъвършенстване.

Защо да посетите това обучение

Целите на обучението са съобразени и насочени към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти по отношение на знания, умения и отношения, както следва:

 • да повишат знанията си за синдрома на професионалното прегаряне и за неговата специфика и характеристики;
 • да усъвършенстват уменията си за прилагане на подходящи техники и стратегии за овладяване и управление на професионалния стрес;
 • да подобрят уменията си за работа в екип, общуване и сътрудничество с ученици, родители, колеги, и за активно участие в изпълнението на конкретни дейности и задачи в образователната институция.

 

Автор

 • Ваня Димитрова

  Ваня Димитрова е психолог и специален педагог-етопед. Има богат опит в приложението на психолого-педагогическата експертиза на индивидуално и групово ниво с всички участници в образователната интеракция.

  View all posts

Филтър