Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

V Годишен форум на директорите в системата на образованието

V Годишен форум на директорите в системата на образованието

V Годишен форум на директорите в системата на образованието

V ГОДИШЕН ФОРУМ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО Новите нормативни документи в системата на предучилищното и училищното образование 25 – 26.08.2016 г., хотел „Рамада“, гр. София   Програма, 25 август Предучилищно и училищно образование – зала „Опал“ 09:30 09:45 Откриване 09:45 11:00 Институциите в системата на предучилищното и училищното