Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Ученици може да се възползват от стипендии за едногодишен обмен

Ученици може да се възползват от стипендии за едногодишен обмен

Ученици може да се възползват от стипендии за едногодишен обмен

Български ученици, които в момента са в VIII, IX или X клас, могат да се възползват от четири стипендии за обмен в други страни. Стипендиите са в размер на 2 500 лв., като учениците може да заминат в Австралия, Аржентина, Китай или Тайланд през следващата учебна година. Обменът включва настаняване в