Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Стартира изпълнението на четири Национални програми

Стартира изпълнението на четири Национални програми

Стартира изпълнението на четири Национални програми

МОН публикува одобрените Национални програми, които целят повишаване качеството на училищното и предучилищното образование, както и личностното развитие на децата и учениците.   Национална програма „Хубаво е в детската градина“: цели повишаване качеството на предучилищното образование; може да кандидатстват детски градини на територията на Република България; срок за подаване на