Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Последни дни за кандидатстване по НП ИКТ 2023 г.

Последни дни за кандидатстване по НП ИКТ 2023 г.

Последни дни за кандидатстване по НП ИКТ 2023 г.

Остават 7 дни до крайния срок, в който образователните институции могат да кандидатстват за финансиране закупуването на електронен дневник по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2023/2024 учебна година. За училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна