Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Хотелски комплекс „Кипарис Алфа“ – гр. Смолян

Хотелски комплекс „Кипарис Алфа“ – гр. Смолян

Хотелски комплекс „Кипарис Алфа“ – гр. Смолян

Хотелски комплекс „Кипарис Алфа“ е построен в административния и бизнес център на град Смолян. Това разположение го прави подходящ за настаняване при бизнес и работни пътувания. Конферентният център предлага зали с капацитет от 20, 40 и 70 места. Залите са оборудвани с презентационна и озвучителна техника, екран, флипчарт, бяла дъска.