Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата – с фокус детски градини

65,00 лв.

Обучението е предназначено за: педагогически специалисти от детски градини


Поръчай
Дата на провеждане: 15.06.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 11.06.2024
Форма на провеждане: Уебинар
-
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Психо-физиологически особености на децата като участници в пътното движениe
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Изграждане на система от цели на обучението по БДП в детската градина
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Технология на обучението по БДП в детската градина и др.
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Обучителната програма е разработена съгласно Системата за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното образование.

Разглеждат се следните теми:

1. Пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита

2. Психо-физиологически особености на децата като участници в пътното движение.

3. Изграждане на система от цели на обучението по БДП в детската градина.

4. Технология на обучението по БДП в детската градина и др.

Защо да посетите това обучение

Основните цели на обучението са педагогическите специалисти да придобият и актуализират знания за:

  • характеристиката на пътнотранспортните произшествия с деца;
  • особеностите на правната защита на децата като участници в движението;
  • психофизиологическите особености на децата в различните възрастови групи и тяхното влияние при обучението по БДП;
  • същността на системата от цели на обучението по БДП в детската градина;
  • съдържанието на обучението и методите и средствата за обучение по Безопасност на движението по пътищата;
  • методите за контрол и оценка на знанията по Безопасност на движението по пътищата.

Автор

  • Анна Георгиева

    Д-р Анна Георгиева е директор на ДГ „Дружба“, гр. Шумен и хоноруван асистент към ШУ „Епископ Константин Преславски“. Автор е на книга и статии за детската безопасност и детската агресия.

Допълнителна информация

Брой кредити

Удостоверение с 1 квалификационен кредит

Участие

с възможност за консултация и задаване на въпроси към лектора

Филтър