Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Мария Кирилова

Мария Кирилова

Мария Кирилова

Мария Кирилова е учител с над 25-годишен опит в преподаването на информатика, информационни технологии и математика в гр. Добрич.

Завършва ПУ „П. Хилендарски“. Повишава квалификацията си в различни професионално-педагогически специализации в областта на съвременните дидактически технологии в обучението по информатика и информационни технологии. Притежава I ПКС.

Работи по много национални проекти и в сътрудничество с различни  образователни организации и общини. Лектор е към обучителни школи и академии, както и на студенти в Департамента по Модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт, гр. Варна. Ръководител е на ученически групи към Училищна Телерик академия за уеб програмиране и разработка на игри. Не спира да се развива и усъвършенства.

Съавтор на три учебника по ИТ по новата учебна програма, редактор и рецензент на други два.

Има редица регионални и национални награди, между които „Учител на годината“ за 2019 г. и звание „Неофит Рилски“.