Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Катрин Федина

Катрин Федина

Катрин Федина е лектор с над 15 години опит в консултиране и подкрепа на служителите в различни сфери – социална, корпоративна, образователна.

Провежда фирмени, индивидуални и групови консултации по теми, свързани с лидерство, и екипност, успешна комуникация, разрешаване на конфликти, превенция на професионалното прегаряне, мотивация на учителя и ученика, иновативни подходи в обучението.

Завършва последователно магистратура по Право и Приложна психология, а към момента разработва дисертация в областта на Управление на човешките ресурси. Работи като консултант по различни проекти за развитие на персонала във фирми и държавни институции и като лектор в образователната среда, чрез което изгражда отличен интердисциплинарен опит. Креативна и отговорна, Катрин влага професионален и творчески подход с цел да активира потенциала и увереността на обучаемите. Тя залага на преподаването като преживяване, което оставя следа за участниците.

От 2022 г. е лицензиран лектор на РААБЕ България.