Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Галина Петрова

Галина Петрова

Галина Петрова притежава дългогодишен професионален опит като старши учител и главен учител по български език и литература и зам.-директор в сферата на професионалното образование и обучение.

От 2006 г. е сертифициран кариерен консултант и обучител по международната програма GCDF с богат практически опит при провеждане на обучения с педагогически специалисти от цялата страна.

Един от авторите на Програмата за кариерно ориентиране в училище. С професионални компетенции при разработването и управлението на национални и международни програми и проекти.