Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

В 21. век, когато трябва да бъде направено сложно и многопластово оценяване на работещите в дадена институция, най-добрият избор е използването на специализиран софтуер.

Ние от 51. СУ „Елисавета Багряна“, гр. София избрахме модул „Оценяване на персонала“ от платформата АдминПлюс, за да извършим в електронна среда процеса по атестиране на педагогическите специалисти в нашето училище.

Много полезни за нас бяха предоставените ни видео инструкции за работа със софтуера.

След приключване на атестирането може да кажем, че сме изключително доволни и удовлетворени. Радваме се за направения избор и сме благодарни на екипа по поддръжка на платформата за бързите реакции и помощта в тази административна дейност.

Асен Александров
Директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“, гр. София

Ива Асенова
ЗДУД и образователни технологии