Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Обучения / Обучения с партньори / ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V И IV ПКС

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V И IV ПКС

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора в партньорство с РААБЕ България организират подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС.

Курсовете се провеждат електронно-синхронно на принципа на уебинарите в реално време. Подходящи са за всички педагогически специалисти, които желаят да придобият 5 или 4 ПКС през 2023 година.

В рамките на курсовете, преподаватели от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите ще запознаят участниците с изискванията за успешно преминаване през процедурите за придобиване на 5 или 4 ПКС. Участниците ще получат и материали за подготовка. По време на занятията педагогическите специалисти ще имат възможност да консултират с преподавателите своите разработки, с които ще участват в процедурите за придобиване на 5 и 4 ПКС.

  • Продължителност на курсовете: 32 академични часа. От тях 16 са електронно-синхронни и 16 са предвидени за самоподготовка на участниците
  • В края на курса участниците получават удостоверение с 2 квалификационни кредита

 

График за подготвителни онлайн курсове за ПКС

Подготвителен курс за V ПКС

Планиране и организация на учебния процес

Подготвителен курс за IV ПКС

Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение

Дата на стартиране: 4.06.2023 г.Дата на стартиране: 4.06.2023 г.
Преподавател: доц. д-р М. СлавоваПреподаватели:

 ас. д-р Николай Атанасов , ас. Борислава Петрова

Курсът е предназначен за: педагогически  специалисти  от  всички  видове  и  степени  учебни заведения. Курсът е предназначен за: педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.
Кв. кредити след успешно завършване: 2Кв. кредити след успешно завършване: 2
Цена за цялото обучение: 70.00 лв.Цена за цялото обучение: 70.00 лв.

» РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ

» РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ

 

  • За допълнителни въпроси във връзка с предстоящите курсове, не се колебайте да се свържете с нас на: тел: 042/630 102 и 042/617446  или имейл: ekip@dipku-sz.net