Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Закон за предучилищното и училищното образование

Приети са промени в Закона за предучилищното и училищното образование

Приети са промени в Закона за предучилищното и училищното образование

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, обнародван в бр. 11 на Държавен вестник от 2 февруари 2023 г., се правят следните промени: учебниците от I до XII клас включително, както и познавателни книжки, учебни комплекти и електронно четими учебници се предоставят безвъзмездно. Безплатните