Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

ЮНЕСКО публикува насоки за използване на генеративен изкуствен интелект (GenAI) за образованието

ЮНЕСКО публикува насоки за използване на генеративен изкуствен интелект (GenAI) за образованието

ЮНЕСКО публикува насоки за използване на генеративен изкуствен интелект (GenAI) за образованието

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО,  публикува първите си насоки за използване на генеративен изкуствен интелект (GenAI) за образованието. В доклада от 64 страници организацията подчертава необходимостта от одобрени от правителствата из целия свят учебни програми за AI за училищно и професионалното образование и обучение. Според