Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

средищни училища

Предлагат 953 средищни и 265 защитени училища и детски градини за учебната 2022/2023 г.

Предлагат 953 средищни и 265 защитени училища и детски градини за учебната 2022/2023 г.

Проекти на Решения на Министерски съвет за приемане на списъци за защитените и средищните детски градини са публикувани за обсъждане на сайта на МОН. Предложенията са направени от общините след обсъждания на местно ниво, а регионалните управления на образованието анализират получените данни, за да се стигне до предложението за общо