Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

СОК Камчия – Камчия

СОК „Камчия“ – к.к. Камчия

СОК „Камчия“ – Камчия

Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ е разположен 25 км. южно от гр. Варна, до устието на едноименната река и природния резерват Камчия. Съчетанието на море, река и гора, съвременното екологично строителство го превръщат в предпочитана дестинация за детски и семеен отдих, културен, спортен и медицински туризъм. Той функционира целогодишно, като може да