Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Софтуер за отпечатване на дипломи

Софтуер за отпечатване на дипломи, свидетелства и удостоверения в училищата и детските градини
Софтуерът ще бъде представен на безплатен уебинар на 22.05.2024 г.

Разработващият екип на фирма АдминСофт Плюс, която повече от 25 години предлага софтуерни решения на образователните институции в България, съобщава, че предлаганият от тях софтуер за отпечатване на дипломи, свидетелства и удостоверения вече е актуализиран с бланките за настоящата 2023/2024 учебна година. Модул „Дипломи“ се поддържа в добре познатите програми