Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Решаването на текстови задачи по математика – мисията възможна

Решаването на текстови задачи по математика – мисията възможна

Учениците в начален етап на образование намират решаването на текстови задачи по математика за голямо предизвикателство. Искате ли тази дейност да се превърне в удоволствие, забавление и не на последно място – развиване не само на математически, но и на умения за четене с разбиране? Ние имаме чудесно решение за