Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Работни закуски с РААБЕ и АдминСофт Плюс

Работни закуски с РААБЕ и АдминСофт Плюс

Работни закуски с РААБЕ и АдминСофт Плюс

През м. април 2023 г. РААБЕ България и АдминСофт Плюс стартираха своята най-нова инициатива – работни закуски на тема: „МОДЕРНИ И УСТОЙЧИВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО! Софтуерни решения ПЛЮС“. Над 250 директори, зам.-директори и учители от различни образователни институции взеха участие в срещите в Плевен, Троян, Ловеч, Велико Търново, Исперих, София и Бургас, които се проведоха