Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Първият отбор по киберсигурност в България

Първият отбор по киберсигурност в България

Първият отбор по киберсигурност в България

Екип от доброволци ще формира първия български отбор по киберсигурност с подкрепата на Министерството на електронното управление. Кандидатите ще бъдат подбрани и подготвени, за да представляват България на международното състезание The European Cyber Security Challenge (ECSC). Екипът ще се състои от 10 български граждани в две възрастови групи – от