Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Отворена е за кандидатстване НП ИКТ 2023 г.

Отворена е за кандидатстване НП ИКТ 2023 г.

Отворена е за кандидатстване НП ИКТ 2023 г.

От 15.08.2023 г. до 15.09.2023 г. образователните институции могат да кандидатстват за финансиране закупуването на електронен дневник по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2023/2024 учебна година. За училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа