Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Проведе се X-тата среща на общинските експерти по образование, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
РААБЕ България бе генерален партньор на събитието

От 13 до 15 март в гр. Павел баня се проведе X-тата среща на общинските експерти по образование, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). За поредна година срещата събра на едно място експерти от общинските звена в сектор „Образование”, председатели и членове на комисиите по образование