Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

ОИСР „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“

ОИСР „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“

ОИСР „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“

На 13 юни 2023 г. в Дом на Европа – София, беше представен Доклада на ОИСР „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“. В срещата участваха представители на МОН, МТСП, МИИ, МИР, ИСС и на ОИСР. След представянето на доклада се проведе панелна дискусия на тема „Приоритети и