Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Обсъжда се изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Обсъжда се изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Обсъжда се изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

На сайта на МОН е публикуван за обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. Идеята на промените е да се конкретизират сроковете за подаване на заявление за допускане до изпит и за