Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Ново издание в помощ при изготвяне на Стратегията за развитие на училището от РААБЕ България

Ново издание в помощ при изготвяне на Стратегията за развитие на училището от РААБЕ България

Ново издание в помощ при изготвяне на Стратегията за развитие на училището от РААБЕ България

В подкрепа на директорите на училища разработихме най-новата ни USB флаш памет „Стратегия за развитие на училището“. Изданието е с практическа насоченост и съдържа примерни документи, съобразени с промените в Закона за предучилищното и училищното образование, обнародвани в бр. 11 от 02.02.2023 г. на Държавен вестник. С последните изменения в ЗПУО се отменя изискването педагогическият