Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Нов раздел с актуална нормативна уредба в модулите с примерна документация за училища и детски градини

Нов раздел с актуална нормативна уредба в модулите с примерна документация за училища и детски градини

Екипът на отдел „Софтуерни решения за образованието“ на РААБЕ България съобщава, че надгражда модулите „Училищна документация“ и „Документация за детската градина“ с нов раздел, който съдържа актуална нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование. В новия раздел ще се публикуват и поддържат актуални закони, правилници, наредби, постановления, заповеди,