Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

национални програми за развитие на образованието

21 национални програми за развитие на образованието са предложени от МОН за 2023 г.

Министерството на образованието и науката предлага 21 национални програми за развитие на образованието през 2023 г. Те са разработени в съответствие с приоритетните области и заложените цели в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България за периода 2021–2030 г. и ще бъдат финансирани със средства от