Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

МОН с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

МОН с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

МОН с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

В секция „Проекти на документи“ в сайта на Министерството на образованието и науката е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Промените се налагат поради измененията в Закона за предучилищното и