Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

МОН предлага промени в Наредбата за приобщаващото образование

МОН предлага промени в Наредбата за приобщаващото образование

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. С промените се инициират частични изменения и допълнения в чл. 104 и чл. 105 на