Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Милена Рачовска

Милена Рачовска

Милена Рачовска е магистър-психолог с допълнителни квалификации по социална педагогика и специална педагогика на деца с интелектуална недостатъчност. Работи като психолог и когнитивно-поведенчески консултант по супервизия в Институт за психично здраве и развитие – филиал Плевен, и като психолог в ЦСОП „Леда Милева“, гр. Долни Дъбник. Тя е сертифициран терапевт EMDR психотерапия