Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Конкурс за ученици за създаване на талисман по „Безопасност на движението по пътищата“

Конкурс за ученици за създаване на талисман по „Безопасност на движението по пътищата“

Конкурс за ученици за създаване на талисман по „Безопасност на движението по пътищата“

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето организират конкурс за ученици за създаване на талисман на тема „Безопасност на движението по пътищата“. Конкурсът е отворен за всички училища в страната и цели да насърчи децата