Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

командировка

Обнародвани са изменения и допълнения на наредбите за командировките в страната и чужбина

ОБНАРОДВАНИ СА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

В брой 27 от 24.03.2023 г. на “Държавен вестник” са обнародвани изменения и допълнения на двете наредби, регламентиращи служебните командировки в страната и чужбина – Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. и Наредба за командировките в страната,