Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Интеграция на софтуер „aSc Седмично разписание“ с електронния дневник на НЕИСПУО

Интеграция на софтуер „aSc Седмично разписание“ с електронния дневник на НЕИСПУО
До 15.01.2024 г. софтуерът се предлага с 50% отстъпка

Интеграция на софтуер „aSc Седмично разписание“ с електронния дневник на НЕИСПУО

От м. януари 2024 г. софтуер „aSc Седмично разписание“ е интегриран с електронния дневник на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Това дава възможност на училищата, работещи с този електронен дневник, да заредят в него изготвеното с онлайн версията на софтуера седмично учебно разписание.   Наред