Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Днес са обнародвани важни промени за предучилищното и училищното образование

Днес са обнародвани важни промени за предучилищното и училищното образование

В брой 23 от 19.03.2024 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани важни за сферата на предучилищното и училищното образование промени. Запознайте се с тях в следващите редове: Изменения и допълнения в ЗПУО Създава се нов чл. 135а, според който, зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание