Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Деветокласници от ПГТКИ-София затвърждават знания в музея

Деветокласници от ПГТКИ-София затвърждават знания в музея

Деветокласници от ПГТКИ-София затвърждават знания в музея

Учениците от IX A клас на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия-София посетиха Национален музей “Земята и хората”. Придружени от класния си ръководител и учител по “География и икономика” – Кр. Стефанов, учениците станаха част от подробно представяне характера на музея и полезна беседа. Основната цел на занятието е гимназистите да затвърдят придобитите теоритични знания в класната