Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

3 идеи за групови упражнения и тренинги за превенция и интервенция на тормоза и насилието при деца и ученици

3 идеи за групови упражнения и тренинги за превенция и интервенция на тормоза и насилието при деца и ученици

3 идеи за групови упражнения и тренинги за превенция и интервенция на тормоза и насилието при деца и ученици

Училищните психолози често са като „отряд за бързо реагиране“ – от успокояването на ученик, който е изпаднал в криза или се е сбил в коридора, през интервенции с ученици със специални образователни потребности, с изявени дарби, в риск, и др.,  до попълване на отчети и справки. Насилието и тормозът в училище