Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За детски градини / Предлагат 953 средищни и 265 защитени училища и детски градини за учебната 2022/2023 г.

Предлагат 953 средищни и 265 защитени училища и детски градини за учебната 2022/2023 г.

Предлагат 953 средищни и 265 защитени училища и детски градини за учебната 2022/2023 г.

Проекти на Решения на Министерски съвет за приемане на списъци за защитените и средищните детски градини са публикувани за обсъждане на сайта на МОН.

Предложенията са направени от общините след обсъждания на местно ниво, а регионалните управления на образованието анализират получените данни, за да се стигне до предложението за общо 953 средищни институции – 193 детски градини, 39 части от детски градини и 721 училища от 647 населени места.

При защитените учебни заведения отпадат 2 детски градини, 3 части от детски градини и 1 защитено училище, като се добавят 6 нови защитени детски градини и 4 части от детски градини от 10 населени места и 9 нови защитени училища от 9 населени места. Така за учебната 2022/2023 година ще има 78 защитени детски градини и 24 части от детски градини от 102 населени места и 163 защитени училища от 163 населени места.

Проектите за Решения на Министерски съвет са публикувани на сайта на МОН за обсъждане и предложения до 28 ноември включително.